Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Baggrunden

Når man taler om Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST), så har det første ord “Biodynamisk”, i denne sammenhæng ikke noget med Rudolf Steiner eller biodynamisk jordbrug at gøre. Biodynamisk kommer af det græske “bio” liv og “dynamis” energi, og det vi arbejder med er altså livsenergien eller chi i kroppen. Det er vigtigt at bemærke at BKST er en holistisk behandlingsform, som ser på det hele menneske og derfor kan navnet godt forekomme lidt misvisende i forhold til behandlingsformen.

Oprindeligt har der været mest fokus på kraniet og centralnervesystemet. Hjernen ligger velbeskyttet i kraniets indre hulrum, hvor den yderligere er omgivet af tre hjernehinder, som udfra og ind benævnes den hårde hjernehinde (dura mater), spindelvævshinden (araknoidea) og slutteligt tæt klæbende til hjernens overflade den bløde hjernehinde (pia mater). Centralnervesystemet, som består af hjernen og rygmarven, er pakket ind i disse 3 lag af hinder.

Mellem to af disse hinder løber der en væske (Cerebrospinalvæske) som man kan kalde hjernens eget blodsystem. Det sørger for at tilføre næringsstoffer og fjerne affaldsstoffer. Denne væske har sin egen puls, som er uafhængig af kroppens øvrige puls fra hjertet. Det er denne puls man tager udgangspunkt i, når man giver behandlingsformen Kranio-Sakral Terapi. Man kan mærke denne puls, som en bølge mellem kraniet og korsbenet.

Senere har man så fundet ud af at kroppens funktioner på dette område er meget mere komplekse. Og man begyndte derfor at arbejde med kroppen som en helhed.
Rigtig mange børn kan have stor glæde af BKST. Et antal børn kommer til verden med traumer, som kan skyldes deres vej gennem fødselskanalen, og det stress de udsættes for under selve fødslen.

Andre pådrager sig f.eks. faldtraumer senere i livet. Ens for traumerne er, at de kan sætte sig som skævheder eller stramt væv. Dette kan påvirke nervesystemet. Symptomerne kan være uro, kolik, problemer med at spise eller sove. Andre børn får problemer med tænder og tandstilling, hovedpine eller koncentration og indlæring.

Langt de fleste børn såvel som voksne reagerer meget positivt på BKST, og resultaterne er ofte rigtig gode efter ganske få behandlinger.

Hvordan foregår behandlingen?

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi er en meget blid og non invasiv behandlingsform, som understøtter kroppens eget iboende helbredende kræfter. Kranio-Sakral Terapi er også en gren af Osteopatien. Dvs. at ved “ikke at gøre” sker forandringen. Hvilket kan for nogen være en radikal anderledes måde at se behandling på, hvor kroppens iboende visdom får lov til at udfolde sig, i den rækkefølge som kroppen selv bestemmer.

Afhængig af den konkrete problemstilling, har jeg god erfaring med at kombinere Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi i sammenhæng med Body All Mind kropsterapien, hvilket ligger meget tæt op af samme filosofi om at se på det hele menneske og ikke kun symptombehandle.

Rent praktisk foregår behandling fuldt påklædt liggende på en briks og berøringen er blid og lyttende. Derved understøttes vej tilbage til helheden. Behandlingen starter og slutter med en kort samtale.

Loading...